Henrykuj!

     FAQ

A ani neuznávám žádných citů – tak i každá příčina je sama jevem způsobeným jinou příčinou. Bůh chce všechno !! Bůh je tvůrcem neorganické hmoty a že na Internetu s fanatickou nenávisťou zúrivo napádajú všetky tieto zločinecké mafiánske spolky a koncerny veľmi často s tichým súhlasom polície, štátnych zástupcov, justície i celej vlády tunelujú štátny, krajský či obecný majetok do svojich vlastných vreciek, či mohl dopustit aby na mém místě udělal Ježíš Kristus učil, že “ sa vraj cirkvi a náboženské spoločnosti nemajú nijako zasahovať do oblasti školstva. ( i když " celý svět " vehementně hlásá svou feministickou propagandou, anebo že jím tím můžou nějak ztížit jejich emigraci na západ Martine, navzdory tomu, aby se důsledně postarali o to úplne najhoršie čo človeka môže postihnúť – o tomhle jsem ledacos vypozoroval ze své někdejší práce katechety a učitele římskokatolického náboženství, a kdyby to byla veliká láska ”, pak to, co by sám pokládal pro tuto stavbu za vhodné ! A pustil se do otevřeného boje ze satanem objektivně žádný člověk nemůže nikdy vyhrát, a tedy na úplný závěr pomodlím na aktuální úmysl svatého otce ( v Slovenskej republike a Českej republike, ku ktorému dochádza v období nezletilosti tohoto dítěte oprávněn dávat peníze přímo tomuto dítěti, aby o neho sa staral, kým jen budu vyjadřovat – tak jako řadovým pěšákem Kristovým jsem se domníval Martine, mně zde nejde o nic by nešlo. Přece jen existuje byť i jen nějaká místní - mariánska slavnost, svátek nebo vzpomínka pak si cestou domů velice rád připomněl tato slova Martine ( jako ostatně ani se samotnou politikou jako takovou jako hluboce věřící katolické rodiny, může soud i bez jediného slova, ba někdy i obou z rodičů, zejména pak když již Církev byla svobodná a pominula doba mučedníků za víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele, a podle slov Svatého Písma ” když chceš být dokonalým, jdi, prodej co máš a rozdej chudobným ” ( Jn 15, 18 – 26 ). Naštěstí ale moje kontakty se studentem Martinem se neskončili ani odesláním tohoto mého e - mailů, které jsem napsal dva velice obšírné e - mailem, ve kterém projevil – alespoň opět se mi tam v Africe z lásky k Pánu Bohu naveky zachovať celibát a panenství svého těla a duše pro Boží království a jeho spravedlnost byla obrovská urážka !!). Poté co jsem řekl o její “ jednoduchosti ”, protože ač sice nechci nikomu nijak křivdit, že třeba u teologů se jejich náboženská víra je naopak pro změnu zas posilou pro mne zůstává to Martine, kterými tento e - mailu, abych šetřil jejich skromnost, alespoň mohu říci, že v důsledku obranného jednání, které mu byli vyplaceny navíc dítě vrátit musí na základě kterých tato buržoasní či maloburžoasní boháčka nebo boháč má tendenci směřovat k jednomu cíli, kdyby nebylo tohoto Liebigova náhodného výroku. Z čisté a nezištné lásky k Bohu pouze jakousi jemu vlastní falešnou přetvářku sloužící jakési laciné pseudonáboženské marketingové propagandě jeho vlastní tváři se nepohnul ani jediný sval, nebylo ani znát to zda - li Čech či Slovák ) je v ostrém rozporu s ustanovením § 35 odstavec 3 zákona číslo 563 / 1991 Sb ., o rodině je stanoveno, že zatímco já čím více toho vím, že profesionální klavíristé a v listech vysvětlovali nejasnosti, které mají tu neuvěřitelnou podlost, že jednotlivé lidské duše se protentokrát definitivně odpoutala od hmotného těla Martine, jaká živá víra září z listu L. F. Gaussa, který žil v letech 1811 – 1877 je znám tím, že tak veliké křesťanské dokonalosti, a přitom já jsem ještě tolik toho chtěl napsat ! A pustil se do tebe jako dospívající dívky a mladé dospělé ženy napsal o celou jednu generaci starší muž : JUDr. PhDr. Mgr. Henryk Lahola k…

[ oblibovat ]
text JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, prgačina starenka L.P. MMXI, jede na Flask & NLTK
Už jsme vyhenrykovali 46737 listůch.