Henrykuj!

     FAQ

Satan po celý svůj život ; což bez ohledu na vůli jeho otce plnit touto formou výživné vůči svému vlastnímu otci. Jak už jsem uvedl, kým totiž dítě je svěřeno matce a z bezdůvodného obohacení zůstávají nedotčena. Ve skutečnosti však ale podle liturgického kalendáře nějaká – byť i jen jeden jediný, avšak i tito čtyři – Vogt, Moleschott, Büchner a Haeckel plným právem řešit složitý problém, abych šetřil jejich skromnost, alespoň mohu říci, že mohou překvapivě vyvolat v ateistické České republiky oficiálně za smrt člověka pokládá již takzvanou formálně “ cerebrální smrt ” Martine rovněž zakončuje hezkou modlitbou ( opět přibližný překlad do češtiny ): “ Je jisté, že o zhruba devět měsíců později přijde na svět nový lidský jedinec – dítě. Položil ho vedle prvního kde se i navzdory objektivním chybám, ba dokonce svým hostům v páteční den záměrně nikdy nedával žádné maso k jídlu. Velikým intelektuálem Martine byl vynikající obhájce teorie o teplotě, který by neměl žádnou příčinu. A to je jediná síla, která všechny znaky návykovosti, tak i tentokrát tuto práci se skvělou, vynikající myšlenkou K. Eötvöse ( přibližný překlad do češtiny ): “ Stvořiteli ! Děkuji ti, že Vám osobně ano, a jen díky tomu, aby sme aj my svojím malým príspevkom svojej osobnej obeti a snaženia spolupomáhali náš ľud morálne uchovať a posilovať jeho pravú vieru považujem kresťanstvo a on islám. Ak by som ich asi od zúrivosti asi obidvoch poriadne zmlátil ! Ako som už o tom alespoň vůbec někdy zmíní, protože takzvaný ” rozvod ” je novopohanský nesmysl, z našeho pochopení toho co jsem uvedl pouze jako příklad. Samozřejmě, že prý “ moderní ”. Navzdory vzteku těchto prohnilých masmédií je třeba zdůraznit tu skutečnost Martine, že na tomto vlakovém nádraží na cestě k dotčenému cíli, a jen s úmyslem zplodit dítě ! Jakýkoliv jiný sex třeba i všechny ostatní modlitby z latinského breviáře koupeného před několika léty ve Vatiáně ; a ktorá ľuďom rozdielneho svetového názoru či vyznania, rozdielnej rasy či národnosti poskytuje možnosť vedľa seba koexistovať, tj. že se jim nelíbila, protože tento člověk je absolutně nezajímají. A můj Pán Ježíš Kristus, který měl právo dostat pannu, avšak duchovně mají na víc než to, abychom si podrobili svět a dej nám své učení tak přijímat, abychom si podrobili svět a dej nám své učení tak přijímat, abychom mohli žít podle Kristova učení a mravních zásad Krista je na velice ubohé úrovni a jejich masmédií, které nám fakticky brání v projevu dokonalé lásky vůči Bohu i vlastním dětem ! Bez ohledu na to, jaké byli jeho skutečné vnitřní pocity, o které jsem i v tých prípadov kde dotyčný ľudia zaplať Pán Boh dnes neexistuje ani len u nás bylo například ve dvacátém století za bolševika u televize, rozhlas, čtou noviny anebo surfují na internetu. Toto mé “ Já ”. Ačkoliv jsou tyto činnosti dělníků koordinoval, usměrňoval a sjednocoval podle svých plánů, anebo možná dokonce ji i znásilnil. Z ostatních 262 největších přírodovědců Martine a každou sobotu zažínal světlo před obrazem Panny Marie a svatých, dojímavými obrazy křížové cesty v syntéze i s mým Pánem Ježíšem Kristem. A tak jako i výsměšných a nenávistných e - mailu, který jednou těmito slovy ( opět přibližný překlad do češtiny ): “ Obraťme kamkoliv své bádání, nezůstává mi nic jiného, než kterým je svým věcným obsahem určena, nepochybně ji bude číst i kopa kdejakých dvacetiletých a mladších psychopatických sopláků, kterým rozbití manželství je individuální dar Boží, který je všeobecně uznáván za jednoho z těchto skutečně úpřimně zbožných křesťanů žijících ve vašem okolí – v dôsledku čoho z ich syna vyrástol homosexuál ! Vo svojej skvelej vedeckej práci z roku 1985 ” Theories of Origins of Male Homosexuality ” uvádzajú dvaja vynikajúci…

[ oblibovat ]
text JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, prgačina starenka L.P. MMXI, jede na Flask & NLTK
Už jsme vyhenrykovali 46737 listůch.