Henrykuj!

     FAQ

Kterého má formovat své členy, musí je Církev v otázkách víry a mravů, když bylo nepochybně mnoho mnohem svatějších a zbožnějších křesťanů než jsem já zde zařadil do tohoto bývalého manželova bytu, a tudíž je pro mne pouze důkazem toho je to však ale úplně těmi největšími oběťmi jsou právě jejich vlastní nezletilé děti, že Vy osobně jako vysokoškolák orientovaný na exaktní matematicko – přírodní vědy velice dobře známe z nauky o rostlinách. Určitě i Vy sám nebo Vy sama. Po celé tisícročia ľudská spoločnosť existuje a nezanikla práve vďaka nim. Pritom samotné mravné hodnoty ľudská spoločnosť existuje a věřím, že pak se toto plnění ” de iure ” nelze uznat za plnění výživného, pak obě nohy měl již najednou ve vodě a nakonec je lidská duše žít i poté, co nevíme, to bylo po prvé co Martin explicitně připustil existenci Boha, ba až liberalistickej demokracii a sekularizácii súčasných štátov a spoločnosti. Celé toto ich mrzké úsilie sa točí okolo tejto jedinej požiadavky. Tím je vymanenie človeka spod sebemenšieho vplyvu náboženstva, ako to demagogicky naznačujú všelijakí pokryteckí liberalistickí politici, vysokí štátni úradníci a ich novinármi, v důsledku velice intenzivního masmediálního velebení a propagace homosexuality jako údajnľ prý cosi “ normálního ” což ještě i další velice závažná faktická právní skutečnost : Všichni velice dobře rozumíte i tomuto mému výkladu, když nastane první spojení hmoty s duší. Duše totiž oživuje hmotu Martine, mnou výše uvádění velcí intelektuálové, vědci, vynálezci a současně i hluboce věřící křesťanští vědci – stáhne svou ateistickou adolescentní cucáckou hubu do výsměšného úšklebku když zahlédne stařenku - která ( ač ho vůbec ani nepožívali ( 1. Kor. 7, 23 ), čím povzbudil i nás a i ti nejzuřivější nepřátelé náboženských webových stránkách přečtou, tak kdo to píše ? Já ! A pustil se do toho kupé ani nepřišel. To mi ale téměř nikdy nebylo přáno. Abych se totiž rozhodně nejedná o ty činnosti, pak zas láhev zavřít. Avšak jen co tento kamarád je mi tedy zcela otevřeně, že mu doplatí až sa vráti, ak by aj pre nás úprimne veriacich kresťanov bola ich islámske právo bez najmenších pochybnosti bližšie než naše euroamerické ateistické právo. A spíše než věcný obsah a nehľadajú v nich pouze ” věci Boží ” nebo “ slovenskému ” národu je zcela evidentní to Martine, když jsem v obou těchto partikulárních lidských podstat tvoří kompletní, živé, mluvené slovo Kristovy Církve a její soudržnost dodává jejich vlastnímu dítěti pocit bezpečí a ochranu svého otce, kterým rozbití manželství je individuální dar Boží. Rozvod manželství je vlastní panenství ? A tak by mu dal za pravdu, že jako člověk objektivně schopen dokonalejší duchovní činnosti, je bohužel zejména v důsledku čeho se nemohou “ ihned ” projevit vyšší kvality lidské duše s odůvodněním, že četba tohoto ” čtvrtého listu Martinovi ”, ve které na straně 147 končí tuto svoji skvělou vědeckou práci “ Die Religion der Naturforscher …” od nejstarších časů až po naše časy, tj. svému dítěti mladšímu osmnácti let feministická judikatura odmítá uznat, že my muži jsme eroticky a pohlavně mnohem vznětlivější jako Vy ženy mnohem racionálnější než jsme my lidé kromě hmotných činností jsme schopni i činností nehmotných. A v neposlední řadě mezi veliké intelektuály z řad botaniků byl Karl Linné Stvořitele ve svých modlitbách strávil snad již úhrnem několik let svého života. Často tam když se ventiluje otázka, proč my věřící lidé jako jednotlivci ) podle ustanovení § 35 odstavec 3 občanského zákoníku, který se mně kdy snažili přesvědčit o čemkoliv z výše uvedených velikých intelektuálů a současně i hluboce věřícím křesťanem byl Joseph V. Frauenhoferovi mohu říci, že mezi nimi existuje vzájemné působení. Lidské tělo bez lidské duše nejlépe prokazují dimenze její činnosti. Tak jako my držíme své děti, ale mně…

[ oblibovat ]
text JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, prgačina starenka L.P. MMXI, jede na Flask & NLTK
Už jsme vyhenrykovali 46121 listůch.