Henrykuj!

     FAQ

Celou knihu umím zpaměti !”. A právě tato jednota života geniálního intelektuála jdoucí ruka v ruce s ctnostným životem hluboce věřícího křesťana žádoucí. A tudíž snad téměř každou minutu když mám cokoliv učinit tak se rozum zastaví !” Tato droga (” Sex ”) je však ale Martine o tom, že každý křesťan si vytváří nějakou tu soukromou spiritualitu. A tudíž – zcela logicky předpokládám, že zcela explicitně řeknu, že velice jsem ho za tuto zradu Ježíše Krista : ” láska ” již vůbec v úvahu. Lidská duše – Martine – je to často na celé čáre. Ovšemže nikdo nepochybuje ani nejméně o tom, že hmotná činnost může pocházet pouze ze “ jsoucna nehmotného ! Kdyby se – na něm spočinulo jeho oko, vysílené bádáním ve hvězdném vesmíru. Rovněž William Herschel, který jak jistě velice dobře ! Takto alespoň sloužím Ježíši Kristu, pak pokud nejde výslovně pouze o nějaké letadlo Martine, tvořilo takzvané ústní podání. V květnu 1993 jsem toto studium na katolickém Biskupském Gymnasium v Brně. Profesoři katolického Biskupského Gymnasia v Brně byli mými neuvěřitelně skvělými studijními výsledky doslova šokování, jako velice tě miluji a jako Pán vás vůbec nepotřebuje ! Bůh vůbec nikoho nepotřebuje !! Přesto ale Bůh dal nějaký “ chlap ” tak brzy ráno již o třetí hodině ranní, abych o nich aspoň počulo veľké množstvo ľudí. V konání dobrých skutků, které se dopustí někdo z Vás bezdomovců považuje vždy za protiprávní jednání dotyčného rodinného příslušníka, pokud děti nejsou všechny oběťmi v úplně téže intenzitě, ale mně samému se zdá celé moje vědecké účinkování takové, které jsem i v minulosti chránila společnost před jinými zlými lidmi, ale i ta nejjednodušší forma života budoucí sociální role budoucího manžela. Nejspíše se sice podařilo vždy utéci, zklidnit se a poté, co je v dnešnej bezbožnej ateistickej dobe v našej mravne zaostalej krajine bohužiaľ veľmi málo detí. A tak je třeba si s chlapcem dát “ načas ” až po roce 1989 ze sebou Martine totiž jen několik poněkud chaotických papírů na kterých jsem si tu prvou možnost. U malých dětí, že právě tohle – na rozdíl od pojmu “ věčný ” jak jste si pozorně přečetl svatého Augustina a zjistil, že třeba u teologů se jejich náboženská víra pokládá za něco zcela přirozeného. A tedy ve srovnání ze skutečnou radostí manželského pohlavního stykem mezi manžely je jakákoliv takzvaná “ radost ” z pohlavního styku mezi nesezdanými osobami pouhou karikaturou skutečné radosti. A pro mě s podivem, že vstoupí do manželství bez panenství, které z těchto nepatrných, kteří mají upřímně rádi své děti, byt či peníze v podobě pravidelné každoměsíční ” renty ” zvané ” výživné ”; a ani řeholník. Nejsem sentimentální, nejsem citový a nemám proto ani žádné pochopení, ale kdyby to záviselo na mně, tak bych se pak již navěky veselil a radoval společně i se sadistickými, gestapáckými tvářemi, co je úplně neopakovatelného, jedinečného, nedělitelného, samostatného, ba možná že v daném případě odevzdáním těchto půl miliónu, který pokládám nejen já, ale aby ji hlásali, a disponujúce až rozprávkovo bohatým kapitálom, ako to ostatne najlepšie dokazujú jednovaječné dvojčatá, u ktorých aj napriek týmto demografickým hrozbám sa pre vývoj pozitívnejším smerom zatiaľ nič nerobí. 5 in A, Op. 2 in A, Op. 46 od Antonína Dvořáka a podobně, přičemž ptal se jich po tom, že změní - li bych se na příklady života těch největších intelektuálů, kteří ji v době jejich zakladatelů Martine a dnes Benedikta XVI ) obligatorní ” Pater noster ”, Ave Maria ” a které tak úzce spolu souvisí, musí mít pravá církev Kristova. Čisto hypoteticky vzato kdyby mohli okamžitě vstát z mrtvých – pokládali by ho za tiskoviny programového rouhání se Bohu i samotný svatý Václav…

[ oblibovat ]
text JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, prgačina starenka L.P. MMXI, jede na Flask & NLTK
Už jsme vyhenrykovali 46949 listůch.